Vervolgtraject jongeren

Ieder jeugdbeleid op lokaal niveau in Vlaanderen is verschillend. In sommige gemeente zijn er een sterke jeugdverenigingen aanwezig, andere  gemeente scoren door een zeer uitgebreid programma met diverse initiatieven om jongeren te bereiken.

Wat ook de sterktes en zwaktes zijn, binnen ieder gemeente kan er verder nagedacht worden over een structurele verankering van een dynamisch beleid op maat van holebi- en transgenderjongeren.

Wanneer jouw gemeente kiest om binnen één of meerdere domeinen van de werking het beleid structureel te verankeren, dan biedt Rainbow Solutions een coaching traject aan op maat van uw vragen en behoeften.

Concreet zullen uw vraag of vragen, oplossingen op maat vragen. Rainbow Solutions biedt een begeleiding van A tot Z aan via coaching. Indien gewenst kan Rainbow Solutions ook zelf acties/ ideeën voor uw jeugdbeleid mee vorm geven.

Hoe dit verder concreet vorm zal gegeven worden, zal in een opvolgingsgesprek geregeld worden. Belangrijk hierbij is dat voor Rainbow Solutions steeds de relatie tussen de klant en onze adviseur centraal staan. Hierdoor zijn wij in staat om op een snelle en flexibele manier op maat van de opdrachtgever te werken.