BESTEL TIJDIG EEN IDAHO 2018 – PAKKET

Rainbow Solutions is al volop bezig met de voorbereidingen van de IDAHO acties voor 2018. Wil je als lokale gemeente en/of stad zelf aan het werk met 1 van de thema pakketten van Rainbow Solutions, dan is tijdig bestellen de opdracht!  Dit omdat wij van verschillende pakketten, jaarlijks maar 1 exemplaar ter beschikking hebben.

IDAHO afbeelding

Op 17 mei 2018 is het naar jaarlijkse gewoonte de IDAHO dag, de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Voorafgaand en tijdens deze dag worden er in vele steden en gemeente in Vlaanderen aandacht besteed aan het LHBT thema. Meestal gebeurt dit door het uithangen van de regenboogvlag.

Ook gemeente die geen regenboogbeleid hebben, kunnen aandacht geven aan dit thema. Meestal is enkel de vraag, hoe doen we dit? Wat zijn de mogelijkheden? Waar kunnen wij terecht?

Om aan deze vragen tegemoet te komen stelde Rainbow Solutions verschillende pakketten samen rond het LGBTi+ (lesbisch, gay, bi, transgender, interseks) thema die zeer eenvoudig en goedkoop te gebruiken zijn. Al onze pakketten zijn basispakketten en kunnen op vraag van de klant verder uitgebreid worden.

De 5 basispakketten zijn de volgende en kan u terug vinden als bijlagen in dit bericht. Prijzen zijn op te vragen via info@rainbowsolutions.be

  1. Een pakket LGBTi+ en sport
  2. Een pakket LGBTi+ en ouderen
  3. Een pakket LGBTi+ en jeugd
  4. Een pakket LGBTi+ in de bibliotheek
  5. Een pakket LGBTi+ in het basisonderwijs.

Per pakket is er ook een uitgebreidere informatiefiche beschikbaar waar we dieper ingaan op het thema. Wat is de maatschappelijke positie van de groep (ouderen, jeugd) of het thema (sport, bibliotheek) in de maatschappij? Wat zijn de uitdagingen in 2017? Hoe creëer je een dynamisch LGBTi+ beleid op maat als gemeente? Deze informatiefiches zijn vrijblijvend op te vragen via info@rainbowsolutions.be .

Meer informatie over onze organisatie en uitgebreidere informatie over deze thema’s, maar ook andere thema’s kan u terug vinden op deze website.

Vanuit Rainbow Solutions wordt er alvast uitgekeken naar uw positieve reactie om van de IDAHO dag in 2018 ook in uw gemeente een succes te maken.

ACHTERGROND INFORMATIE
De Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (Engels: International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia), jaarlijks op 17 mei, is een dag waarop lgbt-organisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De dag is ook wel bekend onder de Engelse afkorting IDAHOT.

Geschiedenis 
Louis Georges Tin, bedenker van de IDAHOT IDAHOT is voortgekomen uit een nationale dag tegen homofobie die de Canadese organisatie Fondation Émergence in 2003 organiseerde, toen nog op 1 juni. Sinds 2005 wordt de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie ook in andere landen gevierd, steeds op 17 mei.

De datum van 17 mei is ingegeven door het feit dat op die dag in 1990 de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de International Classification of Diseases. Tot dan toe stond homoseksualiteit op die lijst als psychische aandoening te boek.

Aanvankelijk ging deze dag vooral om bewustwording omtrent afkeer jegens homoseksuele mannen en lesbische vrouwen en heette dan ook International Day Against Homophobia (IDAHO). In 2009 werd Transphobia aan deze naam toegevoegd, als erkenning van zowel de verschillen als de overeenkomsten met homofobie. De afkorting veranderde toen in IDAHOT.[1]

Sinds 2015 is ook Biphobia in de officiële naam opgenomen om daarmee aandacht te vragen voor de specifieke problemen van biseksuelen. Sommige groepen in Engeland en Australië gingen toen de afkorting IDAHOBIT gebruiken, maar wereldwijd is IDAHOT nog steeds het meest gangbaar.[1]

In 2017 werden in zo’n 130 landen activiteiten ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie georganiseerd.[2]