Inclusieve verhalen die werken!

Rainbow Solutions vertrekt graag van het inclusieve verhaal, een inclusieve maatschappij. Binnen de inclusieve maatschappij zijn seksuele oriëntatie en genderdiversiteit onze core business.

Trainer Jeroen Vermeiren op de foto met co-founder van het Inc. Leaders netwerk Mpanzu Bamenga. Na een training bij Google Nederland

Een inclusief verhaal is vele male breder dan een doelgroepenbeleid. 

Het verschil tussen een doelgroepenbeleid en een inclusiviteitsbeleid is de manier van aanpakken. Een doelgroepenbeleid vertrekt vanuit het oogpunt hoe je een bepaalde doelgroep het beste behaagt. Een omgeving creëert waarin de doelgroep zich goed voelt. Dit beleid kan soms conflicteren met andere groepen in de samenleving of hen juist in een exclusieve omgeving plaatsen.

Een inclusief verhaal vertrekt van de maatschappij, hoe creëer je een maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt. Zonder dat je exclusieve, uitzonderingen of speciale omgevingen moet je creëren voor groepen in de samenleving. In een inclusieve maatschappij is iedereen gelijk, heeft iedereen dezelfde rechten en is er respect van iedereen voor iedereen.

Rainbow Solutions volgt trainingen om te blijven werken aan inclusieve verhalen! 

Het uitgangspunt van Rainbow Solutions is het inclusieve verhaal, hiervoor neemt Rainbow Solutions vaak deel aan training in het kader van het Dutch Inclusion Leaders Network (Incleaders). Incleaders is geïnspireerd door het werk van het German Marshall Fund of the United States (GMFus) en een directe spin off van hun Transatlantic Inclusion Leaders Network (TILN, http://www.gmfus.org/transatlantic-leadership-

Deze trainingen passen wij toe in onze programma’s, onze activiteiten en onze workshops om de kwaliteit van onze aangeboden service blijvend te verbeteren en te verhogen.

Wens je meer informatie over Rainbow Solutions? Hoe wij werken? Wat wij kunnen betekenen voor jouw gemeente, stad, lokale organisatie of bedrijf? Contacteer ons dan via info@rainbowsolutions.be en we bespreken graag met jou de mogelijkheden om te werken aan een inclusieve organisatie!