Regenboogzebrapaden meer in het straatbeeld

Sinds vorig jaar duiken ze ook in Vlaanderen op, de regenboogzebrapaden. Een regenboogzebrapad als permanent symbool voor LGBT emancipatie op lokaal niveau. 

Naast het jaarlijks uithangen van de regenboogvlag op 17 mei kiezen er meer en meer steden en gemeenten in Vlaanderen ervoor om ook een permanent regenboogsymbool te plaatsen op hun grondgebied. Dit kan een regenboogzebrapad zijn, maar ook andere symbolen of beelden kunnen in aanmerkingen komen.

Een regenboogzebrapad, hoe zit dat? 

De regenboogzebrapaden zijn een fenomeen dat uit Nederland komt overwaaien, waar er ondertussen al in een 30-tal gemeente één of meerdere liggen.  Het verschil tussen Nederland en België is wel dat onze wegcode geen probleem maakt van dit soort zebrapaden. In België is het belangrijk de witte vlakke te behouden, de kleuren tussen deze witte vlakken mogen zonder probleem ingekleurd worden.

Kiest u gemeente ook voor een regenboogzebrapad?

Het zou misschien een leuk idee zijn voor uw gemeente of stad om er ook 1 aan te leggen? Concreet houdt het in dat je op een bestaand zebrapad de zwarte stroken vervangt door een kleur van de regenboogvlag. Gaat u als gemeente of stad nu ook voor een regenboogzebrapad, dan hoort u tot de kopgroep van gemeente die hierover meer en meer nadenken. Een keuze nu voor een regenboogzebrapad is een keuze voor de kopgroep als pioniersgemeente in plaats van het peloton.

Meer dan symbolen.

Een dynamisch inclusief beleid in een gemeente is meer dan symboolpolitiek. Daarom is het ook belangrijk beleidsmatige stappen te zetten richting een inclusieve gemeente, waar ook LGBTI’s een plaats hebben. De eerste stap hiervoor is het organiseren van de basisworkshop voor lokale overheden. 

Een regenboog zitbank kan ook een regenboogsymbool zijn.

Het verlichten van een belangrijk gebouw in de kleuren van de regenboog kan dienen als symbool.

Een regenboog zitbank kan ook een regenboogsymbool zijn.

Een regenboog zebrapad als voorbeeld van een lokale actie