Aanbod voor partners van de lokale overheid

Rainbow Solutions gaat dit najaar de boer op met haar aanbod voor de partners van lokale overheden. Verschillende organisaties uit diverse gemeente en steden toonde alvast interesse in het aanbod uit onze peiler educatie en dialoog. Deze activiteiten zijn uitermate geschikt voor het aanbod van een Huis van het Kind, oudercomités, schoolraden, bibliotheken, huizen van de mens of andere socio-culturele verenigingen .

Educatie en dialoog diverse workshops rond seksuele orientantie en genderdiversiteit

Lokaal gelijke kansen beleid – inclusiviteitsbeleid

In het lokale gelijke kansen beleid of het lokale sociale beleid wordt het thema seksuele oriëntatie en genderdiversiteit (Holebi’s en transgenders en genderthema’s) vaak uit het oog verloren.

Heel wat lokale gemeente en lokale organisaties willen wel met het thema aan de slag en doen reeds inspanningen om het thema zichtbaar te maken op lokaal niveau. Zo hangt iedere gemeente in Vlaanderen de regenboogvlag, het symbool van de LGBTi+ gemeenschap uit op 17 mei in het kader van de internationale dag tegen homo -en transfobie.

Belang van een lokaal regenboogbeleid:

Het uithangen van een regenboogvlag is een eerste goede stap in het thema zichtbaar te maken op het lokale niveau, maar belangrijker is te voorkomen dat het enkel bij deze symbolische, maar goed bedoelde, actie blijft. Uiteindelijk dient de uitvoering van een lokaal regenboogbeleid ook van invloed te zijn op de beoogde maatschappelijke uitkomsten: reducering van discriminatie, intimidatie en geweld en de bevordering van bespreekbaarheid, sociale acceptatie en veiligheid. Dit allemaal om te komen tot een inclusief beleid op het lokale niveau.

Het thema educatie en dialoog

Rainbow Solutions* werkt mee aan dit lokale inclusieve beleid. Hiervoor heeft onze organisatie verschillende thema’s in pijlers ondergebracht. Één van deze pijlers kreeg de naam educatie en dialoog. De activiteiten die in het kader van educatie en dialoog worden aangeboden kunnen ook interessant zijn voor het aanbod van een Huis van het Kind, oudercomités, schoolraden, bibliotheken, huizen van de mens of andere socio-culturele verenigingen .

“Diversiteit kleurt je leven.” 
Waarom zouden we dan vanaf de geboorte kinderen binair opdelen in jongens en meisjes. Jongens krijgen blauwe kleren, meisjes roze kleren. Jongens spelen met auto’s en meisjes met poppen. Onschuldig zou je toch denken? We geven kinderen op deze manier vanaf de geboorte een “hokjes denken opvoeding”, waarbij we aan het  geslacht een binaire opdeling geven en hieraan onze verwachtingen en onze stereotypen koppelen.  Deze stereotypen verbinden we dan (on)bewust aan seksuele oriëntatie. Hoe ga je als lokale organisatie hiermee om? Hoe creëer je als organisatie de mogelijkheden om de dialoog over deze thema’s te starten? En hoe kan je het verschil maken? Rainbow Solutions biedt tal van mogelijkheden om dit thema verder op de agenda te zetten. Enkele workshops en activiteiten die worden aangeboden zijn

Genderneutrale / genderbewuste opvoeding – c’est quoi?

Een interactieve workshop over het genderdiversiteit en seksuele orientantie. In deze workshop kijken we verder dan voorgeschreven stereotypen en gendernormen die er nu zijn. Meer info

FAQ’s voor ouders, grootouders,

Een activiteit gericht op ouders, grootouders,… waarvan de kinderen uit de kast gekomen zijn en/of die met vragen zitten rond genderdiversiteit.
Meer info

Monoloog “Zeemeermin”

Jaouad is een Belgische artiest met Marokkaanse roots en een islamitischeachtergrond. Met “Zeemeeermin” wil Jaouad breken met stereotypen en bruggen bouwen naar mensen die niet meteen openstaan voor het thema LGBTi+ Meer info

Tentoonstelling en activiteit: Hoera! Wij worden papa!!!

Een leesactiviteit met een interactief luik voor kinderen tot en met 10 jaar rond diverse gezinsvormen. Meer info

Rainbow Solutions

Rainbow Solutions biedt een ondersteunend kader om te werken aan een lokaal regenboogbeleid. Dit in diversie domeinen van een lokale overheid, lokale organisaties -en de lokale gemeenschap. De laatste jaren heeft Rainbow Solutions de kans gekregen om in verschillende gemeente te werken aan dit thema. Hierover gaan wij graag met nieuwe partners het gesprek aan. Concreet maken wij graag een afspraak om te bekijken wat Rainbow Solutions zou kunnen beteken om uw organisatie te ondersteunen in dit thema. Onze organisatie hoopt alvast dat ik een keer een toelichting hierover kan geven aan u persoonlijk. Zodat u een beter beeld krijgt van de werkzaamheden van Rainbow Solutions.

Meer informatie over Rainbow Solutions kan u terug vinden hier op de website: www.rainbowsolutions.be

Activiteit in Westerlo

Bekijk hier onze activiteit die we organiseerde in samenwerking met huis van het kind in Westerlo. https://rainbowsolutions.be/2018/10/10/workshop-genderneutrale-en-genderbewuste-opvoeding-in-westerlo/

Workshop Genderbewuste opvoeding en genderneutrale opvoeding Huis van het Kind Westerlo