Regenboog in bij ouderen en in de zorg

LGBTi+ ouderen zijn in veel opzichten hetzelfde als heteroseksuele ouderen, maar hebben vaak een ander levenspad gevolgd. Ze ondervonden discriminatie aan den lijve of kozen voor een ‘gepaste’ leefwijze ten koste van zichzelf. Nu hebben zij minder kans op mantelzorg en meer op sociaal isolement. Vaak kunnen zij hun levensverhaal niet delen met andere ouderen, en in contact met zorgverleners laten zij uit angst voor discriminatie hun seksuele gerichtheid meestal onvermeld. In de nabije toekomst zal een nieuwe, geëmancipeerde generatie ouderen aan de poorten van de ouderenzorg kloppen. Zij zullen hogere eisen stellen aan voorzieningen, werkwijze en attitude van de zorgverleners.

Laat je alvast inspireren door onderstaande suggesties voor workshops, activiteiten, en sensibilisering. Rainbow Solutions heeft een training ontwikkeld onder de noemer ‘Roze Rimpels: het regenboogthema in de ouderenzorg. Deze trainingen zijn gericht op professionals die aan de slag willen gaan als ouderenadviseurs, ouderenwerkers verzorgende en thuiszorgmedewerkers. Ieder proces begint bij een goede portie basiskennis over het thema. Rainbow Solutions begint dan ook met een basisvorming over gender -en seksuele oriëntatie binnen de maatschappij met de nadruk op ouderen. Specifieke thema’s zoals de “eigen houding”, Inzichten, Kennis overdracht en specifieke vaardigheden: maken een onderdeel uit van de workshop.

Wat kan je doen in het ouderenbeleid? In de zorgsector

Hoe maken we het thema zichtbaar in de bibliotheek. Hierbij kan je rekenen op een professionele ondersteuning vanuit Rainbow Solutions

Genderbewuste en genderneutrale opvoeding workshop

Laagdrempelige activiteiten

Als gemeente kan u in uw lokale dienstencentrum, ontmoetingscentrum waar veel ouderen komen enkele laagdrempelige activiteiten organiseren die het thema LHBT bij de oudere bevolking zichtbaar maken.

tolerance-743053_960_720

Tentoonstelling

Samen gaan we op zoek naar een tentoonstelling voor in jouw organisatie. Dit kunnen nationale of internationale tentoonstellingen zijn.

pride-UKCS3QM (1)

Workshop

En training die gericht is op professionals in de zorg. Ieder proces begint bij een goede portie basiskennis over het thema. Verder gaan we in op specifieke uitdagingen bij ouderen en in de zorgsector.

Ontmoetingen voor LGBT ouderen op lokaal niveau.

Veel LGBT ouderen worden geconfronteerd met een sociaal isolement, eenzaamheid en bevinden zich in een kwetsbare maatschappelijke situatie. Om tegemoet te komen aan deze ouderen kan het nuttig zijn dat een lokale gemeente ontmoetingsmogelijkheden organiseert en/of faciliteert voor regenboog ouderen (LGBT ouderen). Op deze ontmoetingen kunnen de ouderen over andere thema’s praten die meer aansluiten bij hun eigen leefwereld (met andere woorden niet de klassieke verhalen over de kinderen en kleinkinderen, want vaak zijn deze er niet). Rainbow Solutions is de partner om deze ontmoetingen stap voor stap organiseren in uw lokale gemeente.

Contacteer Rainbow Solutions

Andere thema's