LHBT ouderen zijn in veel opzichten hetzelfde als heteroseksuele ouderen, maar hebben vaak een ander levenspad gevolgd. Ze ondervonden discriminatie aan den lijve of kozen voor een ‘gepaste’ leefwijze ten koste van zichzelf. Nu hebben zij minder kans op mantelzorg en meer op sociaal isolement. Vaak kunnen zij hun levensverhaal niet delen met andere ouderen, en in contact met zorgverleners laten zij uit angst voor discriminatie hun seksuele gerichtheid meestal onvermeld. In de nabije toekomst zal een nieuwe, geëmancipeerde generatie ouderen aan de poorten van de ouderenzorg kloppen. Zij zullen hogere eisen stellen aan voorzieningen, werkwijze en attitude van de zorgverleners..

Enkele suggesties van Rainbow Solutions

Laat je alvast inspireren door onderstaande suggesties voor workshops, activiteiten, en sensibilisering.

Rainbow Solutions heeft een training ontwikkeld onder de noemer ‘Roze Rimpels: homoseksualiteit in de ouderenzorg’. Deze trainingen zijn gericht op professionals die aan de slag willen gaan als ouderenadviseurs, ouderenwerkers verzorgende en thuiszorgmedewerkers. Ieder proces begint bij een goede portie basiskennis over het thema. Rainbow Solutions begint dan ook met een basisvorming over gender -en seksuele oriëntatie binnen de maatschappij met de nadruk op ouderen. Specifieke thema’s zoals de “eigen houding”, Inzichten, Kennis overdracht en specifieke vaardigheden: maken een onderdeel uit van de workshop.

Meer informatie en opbouw van de workshop kan u terug vinden onder de noemer: “ Training Roze Rimpels”

Rainbow Solutions werkt samen met een tentoonstelling rond LGBT ouderen. Deze tentoonstelling kan in uw gemeentelijke faciliteiten of lokaal ontmoetingscentrum geplaatst worden waar we dieper ingaan op het thema LGBT en ouderen.

Als gemeente kan u in uw lokale dienstencentrum, ontmoetingscentrum waar veel ouderen komen enkele laagdrempelige activiteiten organiseren die het thema LHBT bij de oudere bevolking zichtbaar maken.

1. Een film met nabespreking over het thema.
2. Een roze Bingo.
3. Een optreden van een “regenboogkoor “

Veel LGBT ouderen worden geconfronteerd met een sociaal isolement, eenzaamheid en bevinden zich in een kwetsbare maatschappelijke situatie. Om tegemoet te komen aan deze ouderen kan het nuttig zijn dat een lokale gemeente ontmoetingsmogelijkheden organiseert en/of faciliteert voor regenboog ouderen (LGBT ouderen). Op deze ontmoetingen kunnen de ouderen over andere thema’s praten die meer aansluiten bij hun eigen leefwereld (met andere woorden niet de klassieke verhalen over de kinderen en kleinkinderen, want vaak zijn deze er niet). Rainbow Solutions is de partner om deze ontmoetingen stap voor stap organiseren in uw lokale gemeente.

Vragen?

Wens je meer informatie te ontvangen? Aarzel dan zeker niet om vrijblijvend via onderstaand contactformulier met ons contact op te nemen. Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek indien dit gewenst is.