Rainbow Solutions kan voor een lokale jeugdorganisatie de partner zijn om stabiliteit te verzekeren wanneer men beslist een beleid op maat te voeren voor de holebi – en transgenderjongeren. Rainbow Solutions wil de partner zijn om mee de schouders te zetten onder jullie projecten, om netwerken binnen tussen jongeren op te bouwen om lokaal initiatief te nemen over dit thema.

Dit door te starten met een verkend gesprek met de verantwoordelijke van het gemeentelijk beleid rond jeugd ter voorbereiding van een bijeenkomst van de stakeholders in de gemeente over het jeugdbeleid.

De bijeenkomst zal dienen om ervaringen uit te wisselen met gemeentelijke jeugddienst, jeugdraad, schepenen van jeugd, verantwoordelijke diversiteit en (jeugd)welzijn,… Deze bijeenkomst brengt de belangrijkste stakeholders bij elkaar en maakt duidelijk waar lokale knelpunten en mogelijkheden liggen. Dit kan nog aangevuld worden met bijvoorbeeld een bibliotheek medewerker of een verantwoordelijke voor het onderwijs.

De stakeholders engageren zich om met het thema aan de slag te gaan.
Na het verkennende gesprek kan er bekeken worden om een convenant op te stellen. Dit is een convenant tussen alle stakeholders rond jongeren in de gemeente om met het thema aan de slag te gaan. Het zichtbaar maken van het thema en het uitsluiten van discriminatie omwille van seksuele oriëntatie en gender.

Workshops over het thema holebi- en transgenderjongeren 

Daarna kan er gekozen worden voor 2 workshops.

 1. Workshop over seksuele oriëntatie en genderdiversiteit in het jeugdwerk.
  = Beleidsverantwoordelijke in de gemeente en het jeugdwerk.
  Een workshop voor de jeugdraad of stakeholders rond het jeugdwerk in de gemeente. De workshop bestaat uit een eerste deel informatie over het thema en een tweede deel over het verankeren van een beleid als jeugdorganisatie.
 1. Train de jeugdwerker

  = Praktische workshop gericht op activiteiten te geven over het thema. 


  Als begeleider bij de Scouts, Chiro of speelpleinwerking kan je zelf het thema bespreekbaar maken en activiteiten organiseren die te maken hebben met seksuele oriëntatie en genderdiversiteit. Bij iedere leeftijdsgroep is een andere methode of invalshoek belangrijk. Tijdens deze training krijgen jeugdwerkers tools aangereikt om zelf met hun groep aan de slag te gaan.

Het doel van deze vorming – workshop is

 • groep holebi-jongerenDe kennis vergroten over de gendernorm, heteronorm, holebi’s en transgenders.
 • De (algemene) kennis vergroten over hoe een jeugd organisatie tegemoet kan komen aan de vragen die er zijn wanneer er een LGBTI beleid uitgevoerd gaat worden.
 • Een inleiding over concrete acties die jeugdorganisatie kan ondernemen in diverse domeinen.