Workshop beleid:

De workshop seksuele oriëntatie en genderdiversiteit bij jongeren thema beleid is gericht op de stakeholders in de gemeente over het jeugdbeleid.

De bijeenkomst zal dienen om ervaringen uit te wisselen met gemeentelijke jeugddienst, jeugdraad, schepenen van jeugd, verantwoordelijke diversiteit en (jeugd)welzijn,… Deze bijeenkomst brengt de belangrijkste stakeholders bij elkaar en maakt duidelijk waar lokale knelpunten en mogelijkheden liggen. Dit kan nog aangevuld worden met bijvoorbeeld een bibliotheek medewerker of een verantwoordelijke voor het onderwijs.

De workshop bestaat uit 2 delen

  1. Basiskennis over het thema: Ieder proces begint bij een goede portie basiskennis over het thema. De workshop begint dan ook met een basisvorming over genderdiversiteit en seksuele oriëntatie binnen de maatschappij. Waarom is het belangrijk dat je jeugdorganisatie holebivriendelijk en gender bewust is?
    Doel: de kennis vergroten over de gendernorm, heteronorm, holebi’s en transgenders.
  2. Hoe veranker je het beleid als jeugdorganisatie.
    Hoe voer je een beleid op maat voor holebi- en transgenderjongeren? Hoe ga je als jeugdorganisatie met het thema aan de slag? Hoe ziet dit proces eruit? Wat zijn valkuilen als je met het thema aan de slag gaat? Ga je voor kleine acties of ga je voor het structureel verankeren in de organisatie? Dit zijn enkele vragen die tijdens het tweede deel behandeld zullen worden.
    Doel: de algemene kennis vergroten over hoe een jeugdorganisatie tegemoet kan komen aan de vragen die er zijn wanneer er een beleid rond genderdiversiteit en seksuele oriëntatie gevoerd gaat, worden.

Train de jeugdwerker.

De workshop seksuele oriëntatie en genderdiversiteit bij jongeren thema praktisch is gericht op de animators en begeleiders in de lokale jeugdverenigingen.

Als begeleider bij de Scouts, Chiro, speelpleinwerking of andere jeugdvereniging kan je zelf het thema bespreekbaar maken en activiteiten organiseren die te maken hebben met seksuele oriëntatie en genderdiversiteit. Bij iedere leeftijdsgroep is een andere methode of invalshoek belangrijk. Tijdens deze training krijgen jeugdwerkers tools aangereikt om zelf met hun groep aan de slag te gaan.