Sport

Wanneer sportdiensten of sportverenigingen met het thema aan de slag gaan, gaat dit deels over de discriminatie van LGBT’ers in de sport en deels over discriminatie in sport in het algemeen. Beiden zijn uiteraard nauw met elkaar verbonden, maar een belangrijk punt is dat in algemeen discriminatiebeleid LGBT’ers vaak worden vergeten. Juist daarom moet een sportdienst / sportvereniging ervoor zorgen het thema aandacht krijgt. Door specifieke maatregelen te nemen rondom het LGBT thema, ofwel door LGBT expliciet mee te nemen in algemene maatregelen.

Vanuit een regiefunctie heeft een sportdienst / sportvereniging verschillende mogelijkheden om discriminatie en uitsluiting van LGBT’ers in de sport tegen te gaan. Of om lokaal een homovriendelijk sportklimaat te bevorderen. Om succesvol te zijn is het belangrijk dat de verantwoordelijke enthousiast zijn en zich voor het thema inzetten. Samen maken we beter duidelijk dat discriminatie niet kan en strafbaar is!

Het bredere kader
Wanneer een sportdienst of een sportvereniging kiest om met het LGBT thema aan de slag te gaan dan volgt ze best 3 stappen .

  1. De situatie in kaart brengen.
  2. Het vergroten de zichtbaarheid.
  3. Het uitoefenen van invloed via bestuurders, trainers en verantwoordelijke binnen de organisatie.

Concrete acties

Bij al deze acties kan Rainbow Solutions de partner zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van de acties.

Een convenant- charter is een overeenkomst tussen verschillende partijen met afspraken waaraan deze partijen zich moeten houden. Convenanten worden vaak ingezet als reguliere middelen niet effectief blijken te zijn.

Non-discriminatie binnen reguliere sportverenigingen kan reeds aanwezig zijn. Als gemeente kan je het goede voorbeeld geven aan sportverenigingen. Andersom kan een lokale vereniging al het goede voorbeeld zijn dat je verder kunt verspreiden en promoten. Deze verenigingen worden hierbij soms ondersteund door hun sportbond of door andere organisaties.

Ieder proces begint bij een goede portie basiskennis over het thema. Rainbow Solutions begint dan ook met een basisvorming over gender -en seksuele oriëntatie binnen de maatschappij met de nadruk op sport. Specifieke thema’s zoals de “eigen houding” en “fair play” maken een onderdeel uit van de workshop.

Voetballen met Regenboogballen of regenboog veters Voetballen met Regenboogballen of sporten met regenboogveters kan een ludieke actie in de gemeente zijn om te laten zien dat iedereen op het sportveld zichzelf moet kunnen zijn, of je nu op jongens of meisjes valt. De regenboogkleuren zijn het symbool voor (seksuele) diversiteit.

sport, praktisch voorbeeld, boom holebi LGBT
In 2017 organiseerde de gemeente Boom een thema maand in het kader van sport en LGBT.

Vragen?

Heb je een vraag? Wil je meer informatie? Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek. Hieronder vind je alvast ons contacformulier