Training "Roze Rimpels'

Rainbow Solutions heeft een training ontwikkeld onder de noemer 'Roze Rimpels: homoseksualiteit in de ouderenzorg'. Deze trainingen zijn gericht op professionals die aan de slag willen gaan als ouderenadviseurs, ouderenwerkers verzorgende en thuiszorgmedewerkers. Zij krijgen inzicht in de speciale positie van deze LGBT ouderen en vaardigheden om de 'roze loper' uit te leggen: ruimte, aandacht en zorg op maat geven.

De doelstelling is een bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid van de ouderenzorg voor homoseksuele en lesbische ouderen en het verbeteren van het aanbod.

De werkwijze kenmerkt zich door: uitgaan van de rol en functie van de beroepskrachten, aansluitend bij (toekomstige) praktijkervaringen van de aanwezige deelnemers, met een interactief karakter.

Praktisch

Opbouw training

De training / workshop is opgebouwd uit 3 elementen, bestaande uit

 1. Het vergroten van de kennis over het thema.
 2. Hoe sta ik als (toekomstig) verzorgende / medewerker ten opzichte van het thema.
 3. Kennisvergroting om met het thema aan de slag te gaan.

Na een volledige training

Na het volgen van een training / workshop is de professional klaar om met het thema aan de slag te gaan op de werkvloer. De training / workshop levert een bijdrage op de volgende terreinen:

 1. In het houdingsaspect.
 2. Inzicht over de zichtbaarheid.
 3. Kennis over de doelgroep.
 4. Vaardigheden om erover te praten.

Na afloop

Na afloop is de deelnemer met betrekking tot LGBT ouderen in de werksituatie beter in staat te signaleren wanneer men met een roze oudere te maken heeft . Is men in staat relevante vragen te stellen gericht op het voeren van een gesprek over de levensloop. En kan de zorgvrager matchen aan het bestaande aanbod. Tevens is het de leerling duidelijk geworden of de eigen houding het werken met deze doelgroep positief of negatief beïnvloedt.

Op maat gemaakt

De training / workshop kan worden aangepast aan de wensen en behoeften van de organisatie / instelling / school. Extra elementen die aan bod kunnen komen:

 • Isolement en verborgen levensgeschiedenissen
 • Geschiedenis van homoseksualiteit in België
 • Homoseksualiteit in de multiculturele stad.
 • Positief bespreken en zichtbaar maken van homoseksualiteit

Geschikt voor

Lokale overheden, zorginstellingen, zorgorganisaties, iedereen die actief is in de (ouderen) zorg

Bedoeld voor

Iedereen die actief is in zorginstellingen, beleidsadviseurs van lokale overheden, seniorenraden, ouderenadviseurs, ouderenwerkers verzorgende en thuiszorgmedewerkers

Tijdsduur

De workshop is zeer afhankelijk van interactie. De workshop duurt minimum 3 uur en bij veel interactie kan dit oplopen tot 4 uren.

Aantal deelnemers:

Minimum van 5 deelnemers tot 15 deelnemers

Prijs:

Samen komen wij een prijs overeen die aansluit bij het budget van uw organisatie. Voor ons is het belangrijk dat er geen organisatie achter blijft wanneer ze willen investeren in dit thema.

Boek nu deze workshop

Andere thema's en lezingen

0/5 (0 Reviews)