Basisworkshop voor lokale overheden

In de eerste plaats geeft Rainbow Solutions een vrijblijvend en gratis verkennend gesprek met uw gemeente of stad. In dit gesprek bespreken we wat Rainbow Solutions voor u te bieden heeft en wat u van Rainbow Solutions verwacht.

Na dit gesprek kan dan onze unieke workshop volgen. In deze workshop bekijken we in welke domeinen een gemeente concreet acties kan ondernemen voor de holebi’s en transgenders. We verdiepen uw gemeente in het thema. Gaan in op de maatschappelijke positie van holebi's en transgenders. We staan bij verschillende beleidsdomeinen en hoe u hier een beleid op maat kan voeren.

We brengen verder in kaart wat er op dit moment reeds gebeurt rond het thema en hoe we dit verder kunnen verbeteren en uitbreiden.

Waarom met het thema aan de slag?
Waarom u als gemeente of stad met het thema aan de slag moet gaan? Dat is terug te vinden  bij de uitdagingen voor een lokale overheid op onze website

Waar gaat de workshop lokale overheden over:

Educatie en dialoog diverse workshops rond seksuele orientantie en genderdiversiteit

Kennis vergroten over de terminologie van LGBTi+

26115078570_4e031bf73c_b

Correcte communicatie

gay-couple-1192249_960_720

Waar lopen LGBTi's tegen aan in de samenleving

Een regenboog zitbank kan ook een regenboogsymbool zijn.

Hoe is de situatie nu in jouw gemeente of stad?

pride-UKCS3QM (1)

Handvatten, tricks en quick wins

Gay and transgender people protest at pride event outdoor- Lgbt and equality rights concept - Focus on girl screaming

Starten aan een eigen beleid

Concreet vertaalt zich dit in een volgend schema.

 • 1.

  Kennis vergroten over de gendernorm, heteronorm, holebi’s en transgenders.

  Dit doen we aan de hand van onze workshop FAQ's over LGBTi+

 • 2.

  Inzichten verwerven waar holebi’s en transgenders tegen aan lopen in hun dagelijkse leven.

  Onbewust hebben wij allemaal vooroordelen, ook tegen over LGBTi's. Wat is de invloed van deze vooroordelen. Hoe gaan we als lokaal beleid hiermee om?

 • 3.

  Algemene inleiding lokaal regenboogbeleid.

  Een algemene inleiding over wat je als lokale overheid kan doen, hoe je dit kan doen, en waar je rekening mee dient te houden. Vooral gericht op quick wins in het beleid

 • 4.

  Aan de slag binnen de (persoonsgebonden) bevoegdheden.

  Een inleiding over concrete acties die een gemeente kan ondernemen in diverse beleidsdomeinen. Hierbij leggen we de nadruk op de persoonsgebonden bevoegdheden van de lokale overheid. 

 • 5.

  De lokale situatie

  Samen brengen we de huidige situatie binnen de gemeente in kaart.

 • 6.

  De lokale situatie

  Op basis van goede praktijken en de huidige situatie doen we een eerste denkoefening voor een (nieuw) lokaal regenboogbeleid. 

Voor wie is deze workshop bedoeld?

Deze workshop is in de eerste plaats bedoeld voor kernambtenaren van de gemeente en de bevoegde schepenen (wethouders NL). Primair denkt Rainbow Solutions dan aan de bevoegdheden: diversiteit, jeugd, sport, preventie, welzijn, OCMW, veiligheid (politie) en seniorenbeleid. Secundair denken wij aan de bevoegheden: cultuur, communicatie, Noord-Zuid, personeelsbeleid. Wie er best aan de workshop deelneemt, wordt verder besproken in het verkennend gesprek.

Duur: Een basisvorming is beschikbaar in een korte versie (2 uur of 1 dagdeel) of lange versie (4 uur of 2 dagdelen). De lange versie voorziet meer tijd om in te gaan op specifieke doelstellingen (doelstelling 5 6) van uw stad of gemeente en voor het verder concretiseren van uw lokaal holebi- en transgenderbeleid.

Contacteer Rainbow Solutions

Andere thema's