Lokale overheden

Basisworkshop lokaal regenboogbeleid voor lokale overheden.

In de eerste plaats geeft Rainbow Solutions een vrijblijvend en gratis verkennend gesprek met uw gemeente of stad. In dit gesprek bespreken we wat Rainbow Solutions voor u te bieden heeft en wat u van Rainbow Solutions verwacht.

Na dit gesprek kan dan onze unieke workshop volgen. In deze workshop bekijken we in welke domeinen een gemeente concreet acties kan ondernemen voor de holebi’s en transgenders. We verdiepen uw gemeente in het thema. Gaan in op de maatschappelijke positie van holebi’s en transgenders. We staan bij verschillende beleidsdomeinen en hoe u hier een beleid op maat kan voeren.

We brengen verder in kaart wat er op dit moment reeds gebeurt rond het thema en hoe we dit verder kunnen verbeteren en uitbreiden.

Waarom met het thema aan de slag?
Waarom u als gemeente of stad met het thema aan de slag moet gaan? Dat is terug te vinden  bij de uitdagingen voor een lokale overheid op onze website

Doelstellingen

Vanuit dit gesprek wordt een vorming op maat opgemaakt. Enkele onderdelen binnen deze vorming kunnen zijn:

  1. Het in kaart brengen van de huidige situatie binnen de gemeente
  2. Kennis vergroten over de gendernorm, heteronorm, holebi’s en transgenders.
  3. Inzichten verwerven waar holebi’s en transgenders tegen aan lopen in hun dagelijkse leven.
  4. Een algemene inleiding over wat je als lokale overheid kan doen, hoe je dit kan doen, en waar je rekening mee dient te houden.
  5. Een inleiding over concrete acties die een gemeente kan ondernemen in diverse beleidsdomeinen
  6. Op basis van goede praktijken en de huidige situatie doen we een eerste denkoefening voor een (nieuw) lokaal holebi- en transgenderbeleid.

Duur: Een basisvorming is beschikbaar in een korte versie (2 uur of 1 dagdeel) of lange versie (4 uur of 2 dagdelen). De lange versie voorziet meer tijd om in te gaan op specifieke doelstellingen (doelstelling 5 6) van uw stad of gemeente en voor het verder concretiseren van uw lokaal holebi- en transgenderbeleid.

Voor wie is deze workshop bedoeld?
Deze workshop is in de eerste plaats bedoeld voor kernambtenaren van de gemeente en de bevoegde schepenen (wethouders NL). Primair denkt Rainbow Solutions dan aan de bevoegdheden: diversiteit, jeugd, sport, preventie, welzijn, OCMW, veiligheid (politie) en seniorenbeleid. Secundair denken wij aan de bevoegheden: cultuur, communicatie, Noord-Zuid, personeelsbeleid. Wie er best aan de workshop deelneemt, wordt verder besproken in het verkennend gesprek.

Een regenboog zebrapad als voorbeeld van een lokaal regenboogbeleid

Een regenboog zebrapad als voorbeeld van een lokale actie

Wil je als lokale gemeente verder aan de slag? Laat je dan inspireren door onze verschillende diensten, producten en workshops in diverse thema’s. Zoals sport, jeugdbeleid, ouderen -en seniorenbeleid, in de bibliotheek en via educatie en dialoog activiteiten