In de eerste plaats geeft Rainbow Solutions een vrijblijvend en gratis verkennend gesprek met uw organisatie. In dit gesprek bespreken we wat Rainbow Solutions voor u te bieden heeft en wat u van Rainbow Solutions verwacht.

Samen bekijken we in welke domeinen uw organisatie concreet acties kan ondernemen voor de holebi’s en transgenders.  We brengen verder in kaart wat er op dit moment reeds gebeurt rond het thema en hoe we dit verder kunnen verbeteren en uitbreiden.

Basisvorming:
Voor de meeste sectoren lijdt dit gesprek tot een workshop of vorming op maat om met het thema binnen de organisatie aan de slag te gaan.

Vervolg – coaching trajecten.
Wanneer een organisatie kiest om binnen één of meerdere domeinen van de werking het beleid structureel te verankeren, dan biedt Rainbow Solutions een coaching traject aan op maat van uw vragen en behoeften.

Concrete activiteiten:
Voor sommige sectoren zijn concrete acties en activiteiten meer geschikt, bijvoorbeeld in een bibliotheek. Voor meer informatie over deze concrete activiteiten neemt u best direct (vrijblijvend) contact op met Rainbow Solutions.