Tarieven en richtprijzen

In de eerste plaats geeft Rainbow Solutions een vrijblijvend en gratis verkennend gesprek met uw organisatie. In dit gesprek bespreken we wat Rainbow Solutions voor u te bieden heeft en wat u van Rainbow Solutions verwacht.

Samen bekijken we in welke domeinen uw organisatie concreet acties kan ondernemen voor de holebi’s en transgenders.  We brengen verder in kaart wat er op dit moment reeds gebeurt rond het thema en hoe we dit verder kunnen verbeteren en uitbreiden. Bij de prijsbepaling zoeken wij samen een prijs overeen die aansluit bij het budget en de verwachtingen van jouw organisatie. Voor ons is het belangrijk dat er geen enkele organisatie achter blijft wanneer ze willen investeren in dit thema.

Basisvorming:
Voor de meeste sectoren lijdt dit gesprek tot een workshop of vorming op maat om met het thema binnen de organisatie aan de slag te gaan. Hier werken we steeds met een afgesproken prijs. Steeds helder en transparant.

Projectontwikkeling, - coaching en trajectbegeleiding.
Wanneer een organisatie kiest om binnen één of meerdere domeinen van de werking het beleid structureel te verankeren, dan biedt Rainbow Solutions een coaching of trajectbegeleiding aan op maat van uw vragen en behoeften. Prijzen verschillen naar gelang het geleverde werk en de gevraagde diensten. Dit kan onder een vaste prijs maar ook onder een vast uurtarief.

Concrete activiteiten:
Voor sommige sectoren zijn concrete acties en activiteiten meer geschikt, bijvoorbeeld in een bibliotheek. Voor meer informatie over deze concrete activiteiten neemt u best direct (vrijblijvend) contact op met Rainbow Solutions.