Waarom zou je als (lokale) organisatie met het thema aan de slag gaan?

De afgelopen vijftien jaar zijn er federaal en gewestelijk wetten en decreten goedgekeurd die de rechten van holebi’s en transgenders versterken en verbeteren, maar sociale gelijkheid wordt niet enkel verkregen door juridische gelijkheid.

Iedere organisatie kan werken aan een dynamisch beleid op maat dat bijdraagt aan de versterking van de positie van holebi’s en transgenders in de maatschappij. De vraag is meestal: "Hoe begint een organisatie hieraan?"

Rainbow Solutions biedt advies en coaching aan organisaties om met het thema seksuele oriëntatie en genderdiversiteit aan de slag te gaan.  Het advies en coaching is steeds aangepast en op maat van de organisatie, of dit nu een lokale overheid, een sportvereniging, een bibliotheek of een jeugdcentrum is.