Bibliotheken

Een regenboogbeleid in de bibliotheek

Bibliotheken zijn al een hele tijd veel meer dan een gebouw waar mensen uitsluitend komen om boeken te ontlenen. De bib van vandaag is een ontmoetingsplaats. Er wordt gestudeerd, gelezen, voorgelezen en zo veel meer. Ook verwachten meer en meer mensen dat een bibliotheek een “belevingsruimte” wordt.  Ze vervullen dan ook een belangrijke dienstverlenende functie in de gemeente.

Ook rond het thema seksuele oriëntatie en genderdiversiteit kan een bibliotheek meer doen dan een boekenstand.

De laatste jaren zijn meer en meer bibliotheken met het thema aan de slag gegaan naar aanleiding van IDAHO (de internationale dag tegen homofobie en transfobie op 17 mei).  In de meeste bibliotheken worden dan de boeken rond het thema samengebracht in een boekenstand.

De boekenstanden zijn een eerste goede stap om het thema binnen een bibliotheek zichtbaar te maken. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden! Rainbow Solutions is een bedrijf dat lokale organisaties adviseert, ondersteunt en coaching geeft om met het thema seksuele oriëntatie en genderdiversiteit aan de slag te gaan.

Binnen dit geschetste kader heeft Rainbow Solutions een thema pakket uitgewerkt speciaal voor bibliotheken in Vlaanderen.

Een boekenstand met tentoonstelling in Boom

 

Laat je alvast inspireren tot een enkele leuke activiteiten voor in de bibliotheek. Dit zijn enkele van onze suggesties die wij graag verder met jou uitwerken. Ook andere activiteiten en formules zijn mogelijk.