Uitdagingen: regenboobegeleid in de zorg.

LGBTi (Lesbisch, Gay, Bi, Transgender) ouderen zijn in veel opzichten hetzelfde als heteroseksuele ouderen, maar hebben vaak een ander levenspad gevolgd. Ze ondervonden discriminatie aan den lijve of kozen voor een 'gepaste' leefwijze ten koste van zichzelf. Nu hebben zij minder kans op mantelzorg en meer op sociaal isolement. Vaak kunnen zij hun levensverhaal niet delen met andere ouderen, en in contact met zorgverleners laten zij uit angst voor discriminatie hun seksuele gerichtheid meestal onvermeld. Zij zien vaak extra tegen de gang naar een verzorgingshuis op, uit angst hun leefstijl en sociale contacten daar niet te kunnen/mogen handhaven. In de nabije toekomst zal een nieuwe, geëmancipeerde generatie ouderen aan de poorten van de ouderenzorg kloppen. Zij zullen hogere eisen stellen aan voorzieningen, werkwijze en attitude van de zorgverleners.

Een aantal feiten op een rij:

  • Statistisch gezien heeft ongeveer 5% van de bevolking boven de 18 jaar een vrijwel uitsluitend homoseksuele of lesbische oriëntatie.
  • Homoseksualiteit wordt door onzichtbaarheid gemakkelijk niet (h)erkend.
  • Ouderen leidden vroeger vaak een dubbelleven omdat homoseksualiteit nog geen maatschappelijk geaccepteerd feit was.
  • Uit onderzoek1 is gebleken dat isolement een reële bedreiging vormt omdat ze geen ruimte voor hun levensverhaal en leefstijl kunnen vinden of creëren.
  • Er ligt bij de omgeving een belangrijke rol hen de ruimte te bieden hun levensverhaal te vertellen en het leven in te vullen op de wijze die zij prettig vinden, gezien de leeftijd van deze doelgroep en de ervaringen die zij in het verleden hebben opgedaan.
  • Professionals blijken zich niet altijd bewust te zijn welke rol zij daarbij kunnen spelen
  • Bekendheid met en inzicht in de achtergrond van homoseksuele en lesbische ouderen, de verschillende leefstijlen en de sociale kaart voor eventuele verwijzingen, kunnen een toegankelijke houding bevorderen.

    Ook Paul kroop terug in de kast in een verzorgingstehuis. Hoe voorkom je dit? Hoe creëer je open en veilige omgeving voor LGBT ouderen? Rainbow Solutions biedt een oplossing!

Laat je alvast inspireren tot enkele van onze workshops en activiteiten. De perfecte starter wanneer je in de ouderen - of bejaardensector aan de slag wil met het regenboogthema. Ga dieper in rond thema's zoals holebi's en transgenders (LGBT) en specifieke zorgbehoeften.