Workshop: Genderneutrale opvoeding en genderbewuste opvoeding

Een interactieve basisworkshop over het thema genderdiversiteit en seksuele oriëntatie. Met andere woorden een  workshop rond “het hokjes denken” zoals genderdiversiteit, genderpatronen, gendernormen. In deze workshop wordt ook dieper ingegaan op het thema “genderbewuste opvoeding”. Met een genderbewuste opvoeding kijken we verder dan de voorgeschreven

stereotypen en gendernormen die er zijn. We kijken verder  hoe een genderbewuste opvoeding ervoor kan zorgen dat de kansen en mogelijkheden voor onze kinderen verruimen. Verder komt in deze workshop ook naar voor hoe dit denken in de gendernormen de maatschappij vorm geeft en hoe dit bijvoorbeeld het leven van (LGBTi+) jongeren beïnvloed.

Genderneutrale opvoeding, genderbewuste opvoeding, workshop Rainbow Solutions

Deze workshop gaven we reeds in Westerlo < meer info >

Organisaties zoals huizen van het kind of opvoedingswinkels. Maar ook opvoeders, hulpverleners, pedagogen, kinderverzorgers en iedereen die het beste in een kind naar boven wilt halen

De workshop duurt een tweetal uren.

Samen komen wij een prijs overeen die aansluit bij het budget van uw organisatie. Voor ons is het belangrijk dat er geen organisatie achter blijft wanneer ze willen investeren in dit thema.